Formand: Christian Ammitsøe: formand@lyngbycc.dk   |   Kasserer: Jeppe Tølløse kasserer@lyngbycc.dk

​Vi er en social cykelklub med individuelle ambitioner. Vi cykler alle sammen med forskellig motivation og efter forskellige mål.

​Lyngby CC sæsonen er igang og du kan nu se kommende løb og arrangementer vi deltager i, samt diverse links.

Cycling Elite Copenhagen er et ambitiøst junior/U19 cykelteam, med base i Storkøbenhavn, tilknyttet Amager CR og Lyngby Cycle Club​

Lyngby Cycle Club afholder Generalforsamling den 27 feb 2017  kl. 1900 i klubhuset

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår at vedtægterne ændres således, at der åbnes mulighed for at passivt medlemskab (støttemedlemsskab) uden stemmeret. Tilføjelser til vedtægten er angivet ved understregning

Vedtægtens punkt 3 affattes således:

"Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der skriftligt anmoder herom.​Bestyrelsen kan endvidere optage passive medlemmer."

Vedtægtens punkt 9, 4. sætning affattes således:

"Stemmeret har alle​aktive​medlemmer der er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 15 år, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret via bemyndiget værge.

Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret."

5) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent stiger til 600 kr. årligt for aktive medlemmer. Samtidig indføres en refusionsordning for U17 og derunder for deltagelse i licensløb, således at klubben refunderer udgifter til tilmelding, lejechip og klippekort for de to første cykelløb som det pågældende medlem deltager i.

Er forslaget under punkt 4 vedtaget, foreslås desuden at kontingentet for passive medlemmer fastsættes til 200 kr. årligt.

6) Valg af formand (ulige år)
7) Valg af kasserer (lige år)
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2-3 i lige år og 1-2 i ulige år)
9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10) Valg af revisor og revisorsuppleant
11) Eventuelt

Sorgenfriløbet 2016

Bestyrelsen i Lyngby CC takker alle der har hjulpet med at afvikle Sorgenfriløbet, uden jeres hjælp ville det ikke have være muligt få så mange ryttere igennem vores rute. Det er virkelig prisværdigt at så mange har brugt en hel sødag. Heldigvis havde vi ikke mange styrt, men sidst på dagen fik vi desværre et styrt 10 m før mål i junior feltet. I år har vi forsøgt at give udvagte poster radio for at øge sikkerheden og det dette har vist sig at være en rigtig god ide, Tak til TP Radio som stillede radioer til rådighed. Det viste sig desværre i år at der var en del felt blandninger, som vi selvfølgelig vil se på at forbedre næste år, det skal dog tilføjes at afvklingen i år var den samme som sidste år, hvor det forløb uden problemer.

Nyheder​

Har du lyst til at starte til cykling?
Er du mindst 9 år, og kan du lide at cykle, så er Lyngby CycleClub måske noget for dig.
Læs mere...
Fair Cykling
Lyngby CC har underskrevet en erklæring omkring en fair dansk dopingfri cykel sport.
Læs mere...
Licens 2015
Skal du have licens og rygnummer fra sæsonstart? Så er det en god idé at få søgt den i den kommende uge. Der er altid run på licensansøgningerne lige op til sæsonstart og fejlene (forkert nummer, ingen chip etc) sker historisk set med dem, som søger i sidste øjeblik.
Læs mere...

Ønsker du at blive medlem?​

Har du lyst til at starte til cykling?

​Er du mindst 9 år, og kan du lide at cykle, så er Lyngby CycleClub måske noget for dig. Vi har en stor børne - og ungdomsafdeling og er godt i gang med at udvikle næste generation af cykelryttere. Har du en vinterracer eller en mountainbike kan du starte mens det stadig er vinter.

 Du kan også begynde med at deltage i spinning-træningen i klubhuset en gang om ugen.

​​Ellers er foråret - når det er blevet både varmere og lysere - et godt tidspunkt at starte.​

Lyngby Cycle Club støtter 100 %: