Formand: Christian Ammitsøe: formand@lyngbycc.dk   |   Kasserer: Jeppe Tølløse kasserer@lyngbycc.dk

​Vi er en social cykelklub med individuelle ambitioner. Vi cykler alle sammen med forskellig motivation og efter forskellige mål.

​Lyngby CC sæsonen er igang og du kan nu se kommende løb og arrangementer vi deltager i, samt diverse links.

Cycling Elite Copenhagen er et ambitiøst junior/U19 cykelteam, med base i Storkøbenhavn, tilknyttet Amager CR og Lyngby Cycle Club​

Generalforsamling 2016​

Kære Alle

Den først fastsatte dato har vist sig at passe mange rigtig dårligt, da der er træning på banen om mandagen.

Generalforsamlingen flyttes derfor til torsdag den 25. februar kl. 19.30 i klubhuset Carlshøjvej 6, 2800 Lyngby

Dagsorden i følge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Fastsættelse af kontingent

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af formand (ulige år)

7) Valg af kasserer (lige år)

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2-3 i lige år og 1-2 i ulige år)

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

11) Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen

på adressen "formand@lyngbycc.dk" senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance.

Medlemmer under 15 år, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret via bemyndiget værge.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af formand (ulige år)

7) Valg af kasserer (lige år)

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2-3 i lige år og 1-2 i ulige år)

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

11) Eventuelt

Nyheder​

Har du lyst til at starte til cykling?
Er du mindst 9 år, og kan du lide at cykle, så er Lyngby CycleClub måske noget for dig.
Læs mere...
Fair Cykling
Lyngby CC har underskrevet en erklæring omkring en fair dansk dopingfri cykel sport.
Læs mere...
Licens 2015
Skal du have licens og rygnummer fra sæsonstart? Så er det en god idé at få søgt den i den kommende uge. Der er altid run på licensansøgningerne lige op til sæsonstart og fejlene (forkert nummer, ingen chip etc) sker historisk set med dem, som søger i sidste øjeblik.
Læs mere...

Ønsker du at blive medlem?​

Har du lyst til at starte til cykling?

​Er du mindst 9 år, og kan du lide at cykle, så er Lyngby CycleClub måske noget for dig. Vi har en stor børne - og ungdomsafdeling og er godt i gang med at udvikle næste generation af cykelryttere. Har du en vinterracer eller en mountainbike kan du starte mens det stadig er vinter.

 Du kan også begynde med at deltage i spinning-træningen i klubhuset en gang om ugen.

​​Ellers er foråret - når det er blevet både varmere og lysere - et godt tidspunkt at starte.​

Lyngby Cycle Club støtter 100 %: