Formand: Christian Ammitsøe: formand@lyngbycc.dk   |   Kasserer: Morten Rytgaard kasserer@lyngbycc.dk

LYNGBY CYCLE CLUB

​Generalforsamling 2019

​Der afholdes generalforsamling onsdag den 27. februar kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden for mødet er, jf. vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Fastsættelse af kontingent

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af formand (ulige år)

7) Valg af kasserer (lige år)

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2-3 i lige år og 1-2 i ulige år)

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

11) Eventuelt

Nyheder​

Klub modul
Vores nye tiltag for betaling af kontingent sker via fanen "klubmodul"
Læs mere...
Har du lyst til at starte til cykling?
Er du mindst 9 år, og kan du lide at cykle, så er Lyngby CycleClub måske noget for dig.
Læs mere...
Fair Cykling
Lyngby CC har underskrevet en erklæring omkring en fair dansk dopingfri cykel sport.
Læs mere...

Ønsker du at blive medlem?​

Lyngby Cycle Club støtter 100 %: