Formand: Jan Hansen: formand@lyngbycc.dk   |   Kasserer: Morten Rytgaard kasserer@lyngbycc.dk

LYNGBY CYCLE CLUB

Lejede:

Lyngby Cycle Clubs klubhus

Carlshøjvej 6

2800 Kgs. Lyngby

Ved underskrevet kontrakt vil lejer have adgang til det lejede i, på kontrakten, nævnte tidsrum.

Det lejede må kun bruges til det, på kontrakten, nævnte formål.

Lejemålet kan opsiges skriftligt fra begge sider med en måneds varsel.

Almindelig vedligeholdelse påhviler ejeren, dog under forudsætning af, at huset ikke efter overgivelse til lejeren er blevet beskadiget, eller har lidt overlast. Lejeren er ikke berettiget til at fjerne ting m.m.

Ejeren er berettiget til at kontrollere det lejedes stand.

Ved bortkomst, beskadigelse eller fuldstændig ødelæggelse af det lejede, betragtes lejer som erstatningsansvarlig.

Det lejede er og bliver ejerens ejendom og må ikke af lejeren udlånes, udlejes eller på anden måde overdrages tredjemand.

Lejeren er ikke berettiget til at opkræve entre ved arrangementer i klubhuset.

Det stillede depositum tilbagebetales lejeren, når det udlejede tilbageleveres ejeren, såfremt de i nærværende kontrakt fastsatte betingelser nøje er overholdt af lejeren, og at det udlejede ved tilbageleveringen ikke er beskadiget, men er i samme stand som ved modtagelsen, uden anden forandring eller forringelse end den, som almindelig brug medfører.

Nyheder​

Klub modul
Vores nye tiltag for betaling af kontingent sker via fanen "klubmodul"
Læs mere...
Har du lyst til at starte til cykling?
Er du mindst 9 år, og kan du lide at cykle, så er Lyngby CycleClub måske noget for dig.
Læs mere...
Fair Cykling
Lyngby CC har underskrevet en erklæring omkring en fair dansk dopingfri cykel sport.
Læs mere...

Ønsker du at blive medlem?​

Lyngby Cycle Club støtter 100 %: